Corporate Security AB

Mobila skjutbanor och kulfång, anpassat efter dina specifika krav

Corporate Security AB

Corporate Security AB bygger Mobila skjutbanor som är anpassade efter kundens specifika krav. Sedan 1994 har företaget varit verksam inom projektering och tillverkning av skjutbanor samt målanordningar. Corporate Security AB mobila skjutbanor SAFE RANGE finns i två olika utföranden: dels en militär klassad som kan utrustas med inbryttningsdörr, 3D-målspel och lasersimulator för militär och polisiär beslutträning., dels finns en enklare variant där målgruppen är säkerhetsföretag, vapenhandlare som behöver tillgång till en smidig skjutbanelösning.

SAFE RANGE ™

Safe Range är byggd inuti 50 fots sjöcontainer sk high cube hela containern är klädd i SSAB Hardox 450 stål vilket gör den helt skottsäker detta innebär att skjutbanan inte har ”no blue sky”. Safe Range är utrustad med 3 elektriska transportörer vilket gör att skytt smidigt kan ta hem sitt mål eller reglera skjutavstånd. Ventilationen är specialanpassat för denna typ av verksamhet och har både förfilter, kol samt hepafilter för bästa arbetsmiljö. Hela containern är inklädd med ballistiskt gummi vilket gör att risken för rikoschetter är försumbar. 

mobile shooting ranges

Mobil skjutbana

Nu lanserar Corporate Security en mobil skjutbana som ska förbättra förutsättningarna för regelbunden, realistisk och säker skjutträning för yrkesgrupper som använder skjutvapen i tjänst.

Corporate Security har sedan 1994 varit verksamt inom projektering, konstruktion och tillverkning av skjutbanor och målanordningar och har dessutom en modern skjutanläggning, The Target i Västberga utanför Stockholm, med bland annat professionell fortbildning för säkerhetsföretag. Nu har företaget också lanserat en fullt utrustad mobil skjutbana.

– Projekteringen av den mobila skjutbanan har pågått i flera år. I dag har vi en produkt som väsentligt kan förbättra såväl skytteträningens kvalitet som tillgänglighet för berörda yrkesgrupper, berättar vd Björn Nyberg .

Den mobila skjutbanan finns i två tappningar; dels en militärt klassad enhet som kan utrustas med inbrytningsdörr, 3D-målspel och lasersimulator för beslutsträning, dels en enklare variant där målgruppen är vapenhandlare och säkerhetsföretag. Mobiliteten ska skapa mer realistiska förutsättningar ur beslutträningssynpunkt, eftersom det rör sig om en mobil värld som går att förändra i större omfattning än en traditionell skjutbana. Dessutom, menar Corporate Security, att det blir mer kostnadseffektivt att flytta övningen till användaren än tvärtom.

– Skjutbanan kan vara ett viktigt komplement för kundgrupper som Polisen, försvaret och privata säkerhetsföretag, säger Björn Nyberg.

(5 juli 2013)

CORPORATE SECURITY LANSERAR MOBIL SKJUTBANA

Corporate Security arbetar med utbildning för yrkesgrupper som använder skjutvapen i tjänst. Nu lanserar Stockholmsföretaget en högkvalitativ mobil skjutbana som väsentligt kan förbättra förutsättningarna för regelbunden, realistisk och säker skjutträning.

Sedan 1994 har Corporate Security varit verksamt inom projektering, konstruktion och tillverkning av skjutbanor och målanordningar. Idag har man Nordens modernaste skjutanläggning, The Target i Västberga utanför Stockholm, med såväl eventverksamhet för allmänheten som professionell fortbildning för bland annat säkerhetsföretag.

Det är i det senare segmentet man nu breddar utbudet med lanseringen av en fullt utrustad mobil skjutbana.

– Projekteringen av den mobila skjutbanan har pågått i flera år. Idag har vi en produkt som väsentligt kan förbättra såväl skytteträningens kvalitet som tillgänglighet för berörda yrkesgrupper, säger vd Björn Nyberg.

Mobilt ger många fördelar

Corporate Securitys mobila skjutbana finns i två tappningar: Dels en militärt klassad enhet som kan utrustas med inbrytningsdörr, 3D-målspel och lasersimulator för beslutsträning, dels en enklare variant där målgruppen är vapenhandlare och säkerhetsföretag.

I båda fallen ger själva mobiliteten en rad fördelar.

För det första blir det mer realistiskt ur beslutträningssynpunkt, då det rör sig om en mobil värld som är möjlig att förändra i betydligt större omfattning än en traditionell skjutbana. För det andra är det mer kostnadseffektivt att flytta övningen till användaren än tvärtom. För det tredje är det en fördel ur säkerhetssynpunkt att operera i en sluten värld.

– Skjutbanan kan vara ett viktigt komplement för kundgrupper som Polisen, försvaret och privata säkerhetsföretag, säger Björn Nyberg.

Framtiden

På den internationella marknaden finns redan ett antal mobila skjutbanor, främst i USA. Redan i sin nuvarande utformning kan Corporate Securitys mobila skjutbana användas för högkvalitativ träning på plats hos kunden. Men ingenting tyder på att utvecklingen slutar nu. Tvärtom. ”Container”-konceptet bygger på förändring och i takt med att nya önskemål kommer in från kunder, kommer man också att kunna erbjuda allt mer komplexa och skräddarsydda träningsmiljöer:

– Vår ambition att kombinera största möjliga säkerhet och tillgänglighet med största möjliga realism, säger Björn Nyberg.

Bilder

Kulfång

Kulfång

Vi konstruerar och tillverkar måttanpassade miljökulfång 

Kontakta Oss

Plats

Corporate Security AB
Västberga allé 60
126 30 Hägersten
SWEDEN

Kontakta oss

Björn Nyberg

Mail: bjorn@thetarget.se

Mobil: 070-5502842